Witryna używa plików cookies. Dowiedz się więcej. Zamknij

Home

O firmie

Od 1990 firma Testchem produkuje i sprzedaje urządzenia do wyposażania laboratoriów chemicznych. Głównym polem działania są urządzenia do pobierania i przygotowywania reprezentatywnych próbek laboratoryjnych. Oferujemy: młynki laboratoryjne, kruszarki laboratoryjne, układy chłodzenia, próbobiorniki, prasy.

Testchem jest także wyłączym przedstawicielem japońskich firm Rigaku, produkującej dyfraktometry i spektrometry oraz Nippon Instruments Corporation, dostarczającej urządzenia do oznaczania zawartości rtęci w różnych materiałach.

Ogłoszenie wyników II Olimpiady Krystalograficznej

Jul 19 2016
wyniki

Finał Olimpiady przeprowadzony został 22 czerwca w godz. 12.30-14.30 na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, w Audytorium II CD, Wrocław, ul. Joliot-Curie 14. Do finału II Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej 2016 r. zakwalifikowanych zostało 38 studentów i zgłoszonych zostało 4 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W finale Olimpiady wzięło udział 36 studentów i 4 uczniów. Dwóch studentów z powodu choroby, nie przystąpiło do finału.

Zadanie finałowe polegało na udzieleniu odpowiedzi na 60 pytań testowych/zamkniętych i 5 pytań opisowych/otwartych .

Możliwych do uzyskania było maksymalnie do 80 punktów; 60 za pytania testowe i 20 za pytania opisowe.

Firma Testchem wraz z firmą Rigaku ufundowała 1 nagrodę 7 dniowy pobyt w Japonii , Najlepszy wynik, identyczny do drugiego miejsca po przecinku, uzyskało dwoje laureatów, Komisja przydzieliła im dwie pierwsze nagrody drogą losowania. Pobyt w Japonii wylosował Pan Adam Truchlewski z Politechniki Łódzkiej. Uroczyste ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiej Olimpiady Krystalograficznej 2016r., oraz wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych odbyło się w INTiBS we Wrocławiu 23 czerwca o godz. 9.00.

Pierwszą nagrodę w postaci symbolicznego biletu lotniczego do Tokyo wręczyli : dr Keisuke Saito (Rigaku Europe SE) oraz dr Tadeusz Glenc (Testchem).

Mielenie i kruszenie

Przygotowanie próbek do analizy laboratoryjnej w celach kontrolnych i badawczych.

Pobór próbek

Automatyczne, reprezentatywne pobieranie próbek materiałów sypkich w elektrowniach, hutach i innych.

Oznaczanie zawartości rtęci

Urządzenia japońskiego producenta Nippon Instruments Corporation służą do oznaczania zawartości rtęci w ciałach stałych, cieczach i gazach.

Dyfrakcja i spektrometria rentgenowska

Japońska firma Rigaku jest światowym liderem w dziedzinie dyfrakcji i spektrometrii rentgenowskiej.